A1 Szkoła Językowa tel. 81 532 57 63

© 2003-2023 A1 Szkoła Języków Obcych

kursy angielskiego lublin

wróć

kursy angielskiego w lublinie
01 października 2019

Jak uczymy w A1?

Szkoła A1 była jedną z pierwszych szkół w Polsce, stosującą metodę KOMUNIKACYJNĄ (a nie "komunikatywną" - jak jest czasami nazywana). Nowoczesna i stale rozwijana metoda komunikacyjna polega na nauczaniu UŻYWANIA języka, a nie na uczeniu się O JĘZYKU. W Szkole A1 uczymy KOMUNIKOWANIA się w obcym języku, a nie jego struktury gramatycznej. Dotyczy to oczywiście grup niezbyt zaawansowanych - na wyższych poziomach, szczególnie w grupach przygotowujących do egzaminów, nauczanie oparte jest o solidny sylabus gramatyczny.

Szeroko pojęta metoda komunikacyjna, stale uzupełniana o najnowsze dokonania w metodyce nauczania języków obcych, przynosi znakomite efekty i jest używana przez najlepsze szkoły językowe na świecie. Metoda komunikacyjna - w przeciwieństwie do innych "wynalazków" - ma solidną podstawę w badaniach i opracowaniach naukowych i jest obecnie wykładana jako obowiązkowa na wszystkich filologiach. Metoda ta jest również rekomendowana przez Radę Europy.

W Szkole A1 unikamy słownictwa gramatycznego w grupach początkujących. Przecież, żeby zamówić posiłek w restauracji, czy zapytać o drogę, nie musimy wiedzieć, co to jest "zaimek", czy "strona bierna"! Nasze podejście stawia również w centrum procesu nauczania konkretnego SŁUCHACZA, co - przy małych grupach - pozwala na zajęcie się każdą słuchaczką i każdym słuchaczem indywidualnie. Dzięki temu słuchacze uczą się jak rozmawiać o rzeczach, które przede wszystkim ICH dotyczą i interesują.

Większość grup w A1 uczy dwóch lektorów, co sprawia, że lekcje nie są prowadzone według jednego schematu, a słuchacze nie przyzwyczajają się tylko do jednej wersji angielszczyzny. Dzięki temu lektorzy starają się również uczyć w sposób bardziej atrakcyjny, a słuchacze mają możliwość porównania i oceny metod pracy różnych nauczycieli.