A1 Szkoła Językowa tel. 81 532 57 63

© 2003-2023 A1 Szkoła Języków Obcych

kursy angielskiego lublin

wróć

kursy angielskiego w lublinie
31 sierpnia 2019

Czy w szkole zadawane są prace domowe?

Tak, chociaż nic nie grozi za ich nieodrobienie;) Na temat zadawania prac domowych napisano już wiele książek. Zwykle praca domowa pozwala na powtórzenie i utrwalenie wiedzy nabytej podczas zajęć. W Szkole A1 staramy się, żeby proces nauczania był niezależny od tego, czy słuchacz odrobi pracę domową, czy nie. Jednak prace domowe są zadawane i czasami sprawdzane lub komentowane podczas zajęć. Do domu zadawane są również prace pisemne, sprawdzane później przez lektorów. Pisanie jest nieodłącznym elementem nauki języka obcego, uważamy jednak, że ćwiczenie tej sprawności podczas zajęć zajmuje zbyt dużo czasu, za który płacą w końcu słuchacze. Dlatego na zajęciach pisanie ograniczamy do niezbędnego minimum. Poza tym, prace domowe są regularnie zadawane i sprawdzane w grupach dziecięcych.