A1 Szkoła Językowa tel. 81 532 57 63

© 2003-2023 A1 Szkoła Języków Obcych

kursy angielskiego lublin

wróć

kursy angielskiego w lublinie
16 lipca 2018

Czy muszę zdawać test wstępny, jeśli w zeszłym roku chodziłam do innej szkoły na poziomie średnio zaawansowanym?

Niestety, z reguły bywa tak, że poziom zaawansowania w jednej szkole niekoniecznie odpowiada poziomowi o tej samej nazwie w innej szkole. Dlatego Szkoła A1 stosuje rekomendowany przez Radę Europy system CEFR, który umożliwia określenie poziomu zaawansowania według ujednoliconych standardów. Możliwe jest przyjęcie na kurs bez testu wstępnego, jeśli słuchacz posiada dokument stwierdzający znajomość języka na odpowiednim poziomie według skali CEFR. Takim dokumentem może być świadectwo z innej szkoły, która stosuje ten system, lub certyfikat któregoś z egzaminów międzynarodowych - np. w przypadku języka angielskiego - Cambridge, TELC, Pitman (wszystkie te certyfikaty oparte są na skali CEFR). Jeśli jednak słuchacz miał długą przerwę w używaniu języka - mimo wszystko zapraszamy na test. Poza tym, "poziom średnio zaawansowany" to bardzo nieostre określenie - w szkole A1 są przynajmniej 3 poziomy, które możemy nazwać średnio zaawansowanymi: niżej średnio zaawansowany, średnio zaawansowany, wyżej średnio zaawansowany.