Niestety, z reguły bywa tak, że poziom zaawansowania w jednej szkole niekoniecznie odpowiada poziomowi o tej samej nazwie w innej szkole. Dlatego Szkoła A1 stosuje rekomendowany przez Radę Europy system CEFR, który umożliwia określenie poziomu zaawansowania według ujednoliconych standardów. Możliwe jest przyjęcie na kurs bez testu wstępnego, jeśli słuchacz posiada dokument stwierdzający znajomość języka na odpowiednim poziomie według skali CEFR. Takim dokumentem może być świadectwo z innej szkoły, która stosuje ten system, lub np. certyfikat któregoś z egzaminów międzynarodowych - np. w przypadku języka angielskiego - Cambridge, TELC, Pitman (wszystkie te certyfikaty oparte są na skali CEFR). Jeśli jednak słuchacz miał długą przerwę w używaniu języka - mimo wszystko zapraszamy na test. Poza tym, "poziom średnio zaawansowany" to bardzo nieostre określenie - w szkole A1 są przynajmniej 3 poziomy, które możemy nazwać średnio zaawansowanymi: niżej średnio zaawansowany, średnio zaawansowany, wyżej średnio zaawansowany.

Czy muszę przychodzić na test wstępny, jeśli w zeszłym roku chodziłam do innej szkoły na poziomie średnio zaawansowanym?

16 lipca 2018

A1 Szkoła Języków Obcych

kursy angielskiego w lublinie

wróć

kursy angielskiego lublin

© 2003-2022 A1 Szkoła Języków Obcych