łukasz borowiec

 

Łukasz uczy słuchaczy na wszystkich poziomach zaawansowania. Ukończył z wyróżnieniem filologię angielską na KUL, gdzie obronił również doktorat i uczy studentów praktycznego angielskiego i literatury angielskiej.