nasi lektorzy

W Szkole A1 pracują lektorzy o najwyższych kwalifikacjach, przyjęci po wnikliwej selekcji. Kilka razy do roku lektorzy są wizytowani przez dyrektora metodycznego, a słuchacze oceniają lektorów i zajęcia w szczegółowych ankietach. Gwarantuje to utrzymanie stałego, wysokiego poziomu nauczania.

Informacje o lektorze - kliknij na nazwisko. Jeśli klikniesz na zdjęcie, informacja otworzy się w nowym oknie.