częste pytania

 

Czy można zapisać się na kurs w trakcie semestru? Jak wyglądają wtedy płatności?

Na kurs można się zapisać w każdej chwili. Przede wszystkim zapraszamy na bezpłatny test kwalifikacyjny i rozmowę z lektorem w celu określenia stopnia zaawansowania. Następnie można dołączyć do grupy na odpowiednim poziomie (jeśli są wolne miejsca) lub zaczekać na utworzenie nowej grupy. Przy dołączeniu do grupy, która już rozpoczęła zajęcia, opłata pobierana jest tylko za te godziny, które zostały jeszcze do końca semestru.

Czy muszę przychodzić na test wstępny, jeśli w zeszłym roku chodziłam do innej szkoły na poziomie średnio zaawansowanym?

Niestety, z reguły bywa tak, że poziom zaawansowania w jednej szkole niekoniecznie odpowiada poziomowi o tej samej nazwie w innej szkole. Dlatego Szkoła A1 stosuje rekomendowany przez Radę Europy system CEFR, który umożliwia określenie poziomu zaawansowania według ujednoliconych standardów. Możliwe jest przyjęcie na kurs bez testu wstępnego, jeśli słuchacz posiada dokument stwierdzający znajomość języka na odpowiednim poziomie według skali CEFR. Takim dokumentem może być świadectwo z innej szkoły, która stosuje ten system, lub np. certyfikat któregoś z egzaminów międzynarodowych - np. w przypadku języka angielskiego - Cambridge, TELC, Pitman (wszystkie te certyfikaty oparte są na skali CEFR). Jeśli jednak słuchacz miał długą przerwę w używaniu języka - mimo wszystko zapraszamy na test.
Poza tym, "poziom średnio zaawansowany" to bardzo nieostre określenie - w szkole A1 są przynajmniej 3 poziomy, które możemy nazwać średnio zaawansowanymi: niżej średnio zaawansowany, średnio zaawansowany, wyżej średnio zaawansowany.

Dowiedziałem się, że w szkole uczą egzaminatorzy Cambridge i TELC. Czy to znaczy, że mogę zdawać egzamin u swojego nauczyciela?

Raczej nie można na to liczyć ;)
Można mieć za to pewność, że lektor, który jest egzaminatorem najlepiej wie, jak egzamin wygląda i jak do niego przygotować słuchacza.

Czy w szkole prowadzone są kursy konwersacyjne?

Tak, na poziomie zaawansowanym. Jednak nie polegają one wyłącznie na rozmowie - trudno byłoby sobie wyobrazić przeprowadzenie dwa razy w tygodniu dwugodzinnej konwersacji bez odpowiedniego zaplecza, chociażby w postaci słownictwa związanego z tematem konwersacji. Dlatego kursy konwersacyjne bazują również na innych sprawnościach językowych, takich jak czytanie czy rozumienie tekstu słuchanego.

Zdałam egzamin FCE na ocenę B. Ile czasu zajmie mi przygotowanie się do CAE?

Średnio potrzeba na to 2 lata, jednak niektórzy słuchacze podchodzą do egzaminu już po roku nauki. W Szkole A1, jako jedyni w Lublinie, organizujemy regularnie tzw. "mock tests", czyli bezpłatne egzaminy próbne, wyglądające dokładnie tak samo, jak egzaminy prawdziwe. Dzięki temu można bez ryzyka (i straty pieniędzy...) sprawdzić, czy warto już przystępować do egzaminu.

Czym różni się "mock test" od prowadzonego przez inne szkoły tzw. "pretestingu"?

Cambridge Pretesting służy instytucji organizującej egzaminy Cambridge, czyli University of Cambridge - Cambridge English Language Assessment , do przygotowania przyszłych egzaminów. Tysiące szkół na całym świecie "testują" przyszłe egzaminy na swoich słuchaczach. Szkoła A1 również w tych testach uczestniczy. Jednak nie są one tym, czym są organizowane przez nas egzaminy próbne, czyli "mock tests". Najważniejszą różnicą jest to, że Pretesting nie obejmuje wszystkich części egzaminu, może zawierać zagadnienia, które w efekcie nigdy się na prawdziwym egzaminie nie pojawią, oraz - co najważniejsze - University of Cambridge zastrzega sobie, że pytania z pretestingu w żaden sposób nie mogą być wykorzystywane na zajęciach, czyli np. komentowane, ponownie rozwiązywane, czy też wspólnie dyskutowane. Nie ma też wglądu do sprawdzonych testów, nie wiadomo więc, jakie się błędy popełniło. Nasz "mock test" nie ma tych wszystkich wad, jest więc jedynym całościowym sprawdzianem przed prawdziwym egzaminem.

Czy w trakcie trwania kursu można przenieść się do grupy, która ma zajęcia w innych terminach?

Tak, jeśli w grupie tej są wolne miejsca i jest to grupa na tym samym poziomie zaawansowania.

Czy w szkole zadawane są prace domowe?

Tak, chociaż nic nie grozi za ich nieodrobienie ;)
Na temat zadawania prac domowych napisano już wiele książek... Zwykle praca domowa pozwala na powtórzenie i utrwalenie wiedzy nabytej podczas zajęć. W Szkole A1 staramy się, żeby proces nauczania był niezależny od tego, czy słuchacz odrobi pracę domową, czy nie. Jednak prace domowe są zadawane i czasami sprawdzane lub komentowane podczas zajęć. Do domu zadawane są również prace pisemne, sprawdzane później przez lektorów. Pisanie jest nieodłącznym elementem nauki języka obcego, uważamy jednak, że ćwiczenie tej sprawności podczas zajęć zajmuje zbyt dużo czasu, za który płacą w końcu słuchacze. Dlatego na zajęciach pisanie ograniczamy do niezbędnego minimum. Poza tym, prace domowe są regularnie zadawane i sprawdzane w grupach dziecięcych.

Czy w szkole są zajęcia przedpołudniowe?

Tak, prowadzimy zajęcia od rana do wieczora, również w weekendy.

Czy uczycie metodą Callana? I czy dajecie gwarancję zdania egzaminu FCE?

Nie. Metoda Callana powstała na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku, a przecież od tego czasu metodyka nauczania języków obcych poszła już daleko do przodu...

Metoda Callana jest uznawana za mocno kontrowersyjną i nie jest wykładana na żadnych filologiach. Dość powiedzieć, że przeszkolenie osoby, która chce prowadzić zajęcia tą metodą trwa... kilka dni. I osoba ta nie musi nawet być nauczycielem angielskiego - wystarczy, że mówi po angielsku! Chłodny i wyważony artykuł na temat Callana można znaleźć na stronie Internetowego Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN lub ściągnąć STĄD w formacie pdf.

Żeby zagwarantować zdanie egzaminu FCE (i każdego innego), trzeba być złotą rybką. Żadna metoda tego nie zagwarantuje, jeśli słuchacz nie ma odpowiedniej motywacji i solidnie się do egzaminu nie przygotuje. Gwarancje zdania egzaminów, oferowane przez niektóre szkoły polegają na tym, że słuchacz może się nadal bezpłatnie uczyć np. przez jeden semestr, jeśli nie zda egzaminu. Należy się jednak zastanowić, czy warto dalej uczyć się w szkole, która tak słabo przygotowuje...