angielski dla młodzieży

 

Czym różnimy się od innych szkół?

Nowe szkoły powstają jak grzyby po deszczu. Którą wybrać? Poniżej zamieszczamy zestaw pytań, które należy zadać przed wyborem szkoły. Obok każdego pytania znajdziesz odpowiedź dotyczącą A1. Kliknij TU, aby pobrać wygodną tabelkę w formacie pdf, która pomoże w wyborze szkoły.


Pytania do szkoły językowej

Grupy

Jak liczne są grupy?

maksymalnie 10-osobowe, przeciętnie grupy liczą od 6 do 8 osób.

Jakie są poziomy nauczania?

wszystkie - od początkujących do zaawansowanych, przygotowujących do egzaminu Certificate of Proficiency in English, oraz tzw. post-Proficiency

Czy jest zróżnicowanie na poziomy wiekowe?

tak - nie mieszamy gimnazjalistów z biznesmenami:)

Ile trwa godzina lekcyjna?

dzieci od 8 lat, dorośli i młodzież - 45 min, dzieci 6-7 lat - 30 min. Godzina lekcyjna dla dorosłych i młodzieży powinna trwać 45 minut - jeśli trwa np. 40 - tracisz rocznie 600 minut zajęć!

Ile godzin ma semestr?

pierwszy semestr ma standardowo zawsze 60 godzin, drugi może być dłuższy, jeśli grupa zaczęła zajęcia już we wrześniu. UWAGA: Niektóre szkoły próbują zaoszczędzić i podają cenę za semestr np. 56-godzinny...

Czy słuchacze mogą uczestniczyć w bezpłatnych konwersacjach z native speakerem?

tak

Czy szkoła prowadzi kursy dla dzieci?

tak - najmłodsze grupy to 6-latki

Lektorzy

Kto uczy?

wykładowcy uniwersyteccy, egzaminatorzy egzaminów Cambridge English, TELC, egzaminów maturalnych, nauczyciele renomowanych liceów oraz obcokrajowcy - wszyscy z przygotowaniem metodycznym i pedagogicznym

Czy istnieje możliwość zmiany lektora, jeżeli nie odpowiada on grupie?

tak - poza tym każda grupa ma zajęcia z kilkoma lektorami, dzięki czemu słuchacze mogą porównać metody pracy różnych nauczycieli

Czy szkoła organizuje bezpłatne konsultacje dla słuchaczy poza godzinami zajęć?

tak

Grupy egzaminacyjne

Czy szkoła przygotowuje do egzaminów Cambridge na WSZYSTKICH poziomach?

oczywiście, w tym: Business English Certificate (BEC), IELTS, First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) oraz Certificate of Proficiency in English (CPE)

Czy szkoła ma doświadczenie w przygotowywaniu do egzaminów Cambridge?

tak - jako pierwsi w Lublinie przygotowywaliśmy do egzaminów Advanced i Proficiency. Do dziś nieliczne szkoły przygotowują do tych egzaminów - warto o to zapytać!

Testy

Czy szkoła przeprowadza kwalifikujący test wstępny?

tak, test składa się z trzech części – testu wyboru, wypowiedzi pisemnej oraz krótkiej rozmowy z lektorem

Czy test wstępny jest bezpłatny?

oczywiście - i do niczego nie zobowiązuje

Czy szkoła przeprowadza regularne testy sprawdzające postępy słuchaczy oraz organizuje bezpłatne egzaminy próbne poza godzinami zajęć?

tak

Podręczniki

Czy szkoła ma zawartą umowę z którymś z wydawnictw językowych?

nie - dzięki temu, że nie jesteśmy związani żadną umową lojalnościową możemy korzystać ze wszystkich materiałów, które pojawiają się na rynku i wybierać najlepsze, odpowiadające potrzebom słuchaczy

Czy słuchacze dostają rabat na podręczniki zamówione w szkole?

tak

Opłaty

Czy istnieje możliwość opłacenia kursu w ratach?

tak - słuchacz sam wybiera liczbę rat i terminy płatności

Czy szkoła oferuje jakieś rabaty?

tak: dla studentów, rodzinny, dla przyjaciół, za kontynuację, za zajęcia przed południem, za opłatę z góry, za naukę kilku języków

Czy istnieje możliwość zwrotu PEŁNEJ opłaty za kurs, jeżeli szkoła pod jakimś względem nie odpowiada słuchaczowi?

tak - przed trzecimi zajęciami (dotyczy nowych słuchaczy).


Jak uczymy?

Szkoła A1 była jedną z pierwszych szkół w Polsce i w Europie, stosującą metodę KOMUNIKACYJNĄ (a nie "komunikatywną" - jak jest czasami nazywana). Nowoczesna i stale rozwijana metoda komunikacyjna polega na nauczaniu UŻYWANIA języka, a nie na uczeniu się O JĘZYKU. W Szkole A1 uczymy KOMUNIKOWANIA się w obcym języku, a nie jego struktury gramatycznej. Dotyczy to oczywiście grup niezbyt zaawansowanych - na wyższych poziomach, szczególnie w grupach przygotowujących do egzaminów, nauczanie oparte jest o solidny sylabus gramatyczny.

Szeroko pojęta metoda komunikacyjna, stale uzupełniana o najnowsze dokonania w metodyce nauczania języków obcych, przynosi znakomite efekty i jest używana przez najlepsze szkoły językowe na świecie. Metoda komunikacyjna - w przeciwieństwie do innych "wynalazków" - ma solidną podstawę w badaniach i opracowaniach naukowych i jest obecnie wykładana jako obowiązkowa na wszystkich filologiach. Metoda ta jest również rekomendowana przez Radę Europy.

W Szkole A1 w ogóle nie uczymy gramatyki w grupach początkujących. Przecież, żeby zamówić posiłek w restauracji, czy zapytać o drogę, nie musimy wiedzieć, co to jest "strona bierna", czy "trzeci okres warunkowy"! Nasze podejście stawia również słuchacza w centrum procesu nauczania, co - przy małych grupach - pozwala na zajęcie się każdą słuchaczką i każdym słuchaczem indywidualnie. Dzięki temu słuchacze uczą się jak rozmawiać o rzeczach, które przede wszystkim ICH dotyczą i interesują.

Każdą grupę w A1 uczy kilku lektorów, co sprawia, że lekcje nie są prowadzone według jednego schematu, a słuchacze nie przyzwyczajają się tylko do jednej wersji angielszczyzny. Dzięki temu lektorzy starają się również uczyć w sposób bardziej atrakcyjny, a słuchacze mają możliwość porównania i oceny metod pracy różnych nauczycieli.

więcej...

Egzaminy i poziomy biegłości

W grupach przygotowujących do egzaminów Cambridge English naukę prowadzi dwóch lektorów i każdy koncentruje się na odpowiednich częściach egzaminu (mówienie, pisanie i słuchanie lub gramatyka, słownictwo i czytanie). Szkoła A1 ma największe doświadczenie w uczeniu tych grup - jako pierwsi w Lublinie zaczęliśmy przygotowywać słuchaczy najpierw do egzaminu Cambridge Advanced English, a później do Cambridge Proficiency in English. Jesteśmy partnerem British Council w programie egzaminacyjnym ADDVANTAGE od początku istnienia tego programu.

Zajęcia z języków obcych w Szkole A1 prowadzone są w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy CEFR (Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment). Byliśmy pierwszą szkołą w Lublinie stosującą ten standard, a nasz dyrektor metodyczny szkolił na temat tego systemu inne placówki w Lublinie i w całym kraju. Dzięki stosowaniu przez A1 systemu CEFR nasi słuchacze mogą kontynuować naukę w innym kraju na odpowiednim poziomie biegłości, a poziomy stosowane w A1 i wystawiane przez nas świadectwa są uznawane w krajach Unii Europejskiej, które system już wdrożyły.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego CEFR określa zakres wiedzy, sprawności i umiejętności wymaganych na poszczególnych poziomach biegłości językowej. Stanowi on wzorzec przy układaniu programów językowych, testów, egzaminów oraz materiałów do nauki języka. Pełny tekst CEFR w języku polskim znajdziesz TU, a krótki film o CEFR w języku angielskim TU.

Poziomy biegłości oznaczone są (od najmniej do najbardziej zaawansowanego): A1, A2, B1, B2, C1, C2. Opis umiejętności na poszczególnych poziomach znajdziesz TU.

Jeśli chcesz sprawdzić, na jakim poziomie jest Twoja znajomość języka obcego, możesz skorzystać z Tabeli samooceny.

TU znajdziesz tabelkę pokazującą poziomy różnych egzaminów według skali CEFR.

więcej...

Jak się zapisać do A1?

Procedura jest bardzo prosta. Wystarczy przyjść do Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 17.00, napisać test wstępny, który pozwoli nam na określenie, na jaki poziom zakwalifikować nowego słuchacza, a następnie odbyć krótką rozmowę w języku obcym z jednym z naszych lektorów (czasem zdarza się, że język mówiony odbiega od tego, co napiszemy w teście). Test wstępny to część leksykalno-gramatyczna oraz krótka wypowiedź pisemna. Na test należy przeznaczyć około godziny. W sezonie zapisów (wrzesień - październik) lektorzy dyżurują od 11.00 do 18.00 — w tych godzinach przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne po napisaniu testu wstępnego. Można również umówić się na inną godzinę. Poza sezonem na rozmowę z lektorem umawiamy się indywidualnie.

Początkujący oczywiście nie piszą żadnych testów. Wystarczy przyjść lub zadzwonić.

Przy zapisie pobierana jest opłata w wysokości 100 zł (odejmowana następnie przy wpłacie pełnej sumy lub pierwszej raty za kurs). Opłata podlega zwrotowi, jeśli słuchacz nie zostanie przydzielony do żadnej grupy lub zrezygnuje z kursu przed trzecimi zajęciami.

Zajęcia w A1 odbywają się od godziny 7.00 do 21.00 - Ty wybierasz, kiedy chcesz się uczyć! Zapraszamy również na zajęcia w soboty i niedziele.

więcej...

Cennik kursów

Cena za semestr (60 godz. lekcyjnych). Zwróć uwagę na RABATY pod cennikiem. Grupy są maksymalnie 10-osobowe, zwykle liczą od 6 do 8 osób.


Grupy standardowe na poziomie A1-B2 oraz przygotowujące do matury i egzaminu FCE:

z rabatem 5%: 997,50 zł

z rabatem 10%: 945 zł

z rabatem 15%: 892,50 zł

z rabatem 20%: 840 zł

z rabatem 25%: 787,50 zł

z rabatem 30%: 735 zł

Płatność można rozłożyć na dowolną liczbę rat. Np. wysokość raty przy płatnościach miesięcznych (4 raty) - BEZ uwzględnienia rabatów to 262,50 zł.


Grupy standardowe na poziomie C1-C2 i przygotowujące do egzaminów CAE i CPE, IELTS, TOEFL

z rabatem 5%: 1083 zł

z rabatem 10%: 1026 zł

z rabatem 15%: 969 zł

z rabatem 20%: 912 zł

z rabatem 25%: 855 zł

z rabatem 30%: 798 zł

Płatność można rozłożyć na dowolną liczbę rat. Np. wysokość raty przy płatnościach miesięcznych (4 raty) - BEZ uwzględnienia rabatów to 285 zł.


RABATY:

10% - dla słuchaczy kontynuujących naukę w A1 (po roku nauki)

5% - dla osób z jednej rodziny

5% - przy opłacie za cały semestr (60 godzin) z góry

5% - przy opłacie za cały rok z góry (+ 5% za pierwszy semestr)

5% - za zajęcia przedpołudniowe od poniedziałku do piątku

5% - przy zapisie na dwa języki

PRZYPROWADŹ DWOJE PRZYJACIÓŁ, a wszyscy otrzymacie dodatkowy rabat 10%!

Rabaty mogą się sumować do 30%. Opłatę można rozłożyć na dowolną ilość rat.

Serdecznie zapraszamy!